Informacje ogólne

PayU » O PayU » Informacje ogólne

05.05.2005 roku na platformie Allegro, PayU (w tamtym czasie będące jeszcze częścią spółki PAYBACK Sp. z o.o) rozpoczęło procesowanie płatności online. PayU SA została utworzona w listopadzie 2006 roku w celu przejęcia obsługi systemów płatności internetowych wydzielonych z PAYBACK Sp. z o.o.
Celem spółki jest integracja istniejących i tworzenie nowych usług w zakresie płatności online oraz dostarczenie narzędzi ułatwiających działalność handlową w Internecie.
PayU SA łączy innowacyjne rozwiązania, bezpieczeństwo i niezawodność technologiczną oferując skuteczne wsparcie dla eBiznesu. Spółka posiada również doświadczenie w tworzeniu narzędzi rozliczeniowych.

PayU Spółka Akcyjna zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399. Spółka posiada NIP 779-23-08-495 i kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000,00 PLN - w całości opłacony.
 

Agent Rozliczeniowy


Dnia 15 czerwca 2007 roku PayU SA uzyskała zgodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeń PayU.PL w roli Agenta Rozliczeniowego w rozumieniu Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r., Nr 169, poz. 1385 z późn. zm.).

Zawieranie umów przez sklepy lub serwisy online z Agentem Rozliczeniowym podlega przepisom ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, co oznacza dla płacących, że każdy z obsługiwanych przez PayU sklepów przeszedł przez taką weryfikację. Umowa pomiędzy Agentem Rozliczeniowym a akceptantem o przyjmowanie zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych powinna określać w szczególności:

  • rodzaje elektronicznych instrumentów płatniczych, przy użyciu których można dokonywać operacji u akceptanta,
  • stosowane procedury, w tym procedury bezpieczeństwa, oraz obowiązki akceptanta w związku z dokonywaniem operacji,
  • termin i sposób zapłaty przez agenta rozliczeniowego akceptantowi,
  • przyczyny odmowy przez akceptanta przyjęcia zapłaty przy użyciu elektronicznego instrumentu płatniczego.


O efektach działalności PayU SA świadczy ugruntowana pozycja na rynku, zaufanie wielu Klientów oraz współpraca z największymi serwisami internetowymi w Polsce.

Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego PayU SA otrzymało zgodę na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Od  27.11.2012 PayU jest podmiotem nadzorowanym przez KNF i wpisanym do Rejestru usług płatniczych (nr: IP1/2012 ) prowadzonym przez Komisję (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Uzyskanie statusu krajowej instytucji płatniczej wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa świadczonych przez PayU usług oraz ochronę naszych Klientów.

Zakres działalności

Bieżąca analiza potrzeb naszych Klientów, indywidualne doradztwo oraz elastyczność pozwalają nam stworzyć unikalną ofertę. Pakiet oferowanych usług płatniczych uwzględnia potrzeby podmiotów prowadzących sprzedaż towarów i usług w Internecie, a jednocześnie pozwala na zachowanie maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa kupujących. Oferowane narzędzia wyposażone są w najnowsze protokoły szyfrowania danych oraz spełniają zasady bezpieczeństwa informacji. Na wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności wpływa także najwyższej klasy platforma sprzętowa.

Domeną PayU SA jest tworzenie kompleksowych rozwiązań oraz szerokiej gamy usług dodatkowych dopasowanych do wymogów dynamicznie rozwijającego się rynku eCommerce.

Działalność operacyjna PayU SA koncentruje się na usługach dla sklepów w postaci Systemu PayU (dawne Platnosci.pl), który od kilku lat z powodzeniem wykorzystywany jest przez największe serwisy internetowe w Polsce. Stworzone narzędzia dedykowane są dla większości przedsięwzięć online, które do uzyskania pełni funkcjonalności wymagają bezpiecznego i przyjaznego narzędzia płatniczego.
Oferta PayU SA adresowana jest do użytkowników Internetu, którzy w swojej działalności chcą wykorzystywać profesjonalne rozwiązania płatnicze oraz są zainteresowani wysoką jakością usług.
Systemy stworzone i obsługiwane przez PayU SA to:

Na wyróżnienie zasługują:

  • promocja bezpieczeństwa transakcji zawieranych online,
  • wysoka jakość oferowanych usług i narzędzi,
  • doświadczenie w obsłudze największych serwisów internetowych,
  • profesjonalna analiza potrzeb Klientów,
  • elastyczność rozwiązań,
  • potencjał w postaci zespołu kreatywnych i zaangażowanych specjalistów.

Nasze doświadczenie oraz stały monitoring trendów na rynku C2B i C2C, pozwalają na stałe doskonalenie i poszerzanie oferty. Dodatkowym atutem jest zespół specjalistów, który łączy umiejętności z zakresu analizy, projektowania i doradztwa. Gwarantuje to stałe podnoszenie jakości usług, co przekłada się bezpośrednio na efektywność działań i zadowolenie naszych Klientów.
 

Centrum Kartowe PayU

PayU posiada status Acquirera, czyli licencję na autoryzację i prowadzenie rozliczeń transakcji kartowych w Polsce. „Centrum Kartowe PayU” obsługuje transakcje w międzynarodowych systemach płatniczych Visa i MasterCard.

„Centrum Kartowe PayU” odbiera dane i koordynuje kolejne etapy autoryzacji transakcji. Pośredniczy pomiędzy sklepami i serwisami internetowymi (akceptantami płatności kartowych) a bankami-wydawcami kart płatniczych Visa i MasterCard. Efektem dokonania autoryzacji jest przekazanie do sklepu lub serwisu wiarygodnej informacji o tym, że na rachunku karty zabezpieczone zostały środki na pokrycie płatności za zakupione towary lub usługi. „Centrum Kartowe PayU” to obecnie jedyne polskie centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe, które dedykuje swoje usługi wyłącznie dla branży e-commerce.

„Centrum Kartowe PayU” zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa przy obsłudze transakcji kartowych. Umożliwia bankowi dodatkowe zweryfikowanie posiadacza karty poprzez wykorzystanie procedury 3D Secure. Dokonanie płatności zabezpieczonych 3D-Secure zależy od tego czy dany sklep internetowy umożliwia taką identyfikację.

Naspers

Właścicielem spółek należących do Grupy PayU jest Naspers. Naspers MIH oferuje usługi oparte na różnego rodzaju technologiach medialnych i komunikacyjnych na całym świecie:

W Afryce są to przede wszystkim media drukowane oraz telewizja. W Europie Środkowej i Wschodniej, w Azji oraz w Ameryce Południowej są to m.in. platformy internetowe umożliwiające ich użytkownikom wymianę informacji oraz handel.

Cechą rozpoznawalną koncernu Naspers jest to, iż inwestując w różnych krajach, stawia on na rozwój lokalny przedsiębiorstw. Równie ważnym elementem działalności Naspers jest wspieranie rozwoju handlu, przedsiębiorczości oraz aktywizacja gospodarcza. W rozwoju Internetu coraz częściej dostrzega się szansę nie tylko na ożywienie gospodarcze, ale także rozwój cywilizacyjny. W Polsce Naspers poprzez spółki zależne należące do Grupy MIH jest właścicielem min. serwisów PayU, AllegrootoMotootoDomCeneoCoKupić, Gadu Gadu.

Naspers zapewnia zatrudnienie około 15 tysiącom ludzi na całym świecie. Praca około 8 tysiąca z nich związana jest z biznesem internetowym.
W Polsce pracuje około 1300 osób.

 

 

dla urządzeń mobilnych