FAQ - Program Ochrony Kupujących

PayU » Program Ochrony Kupujacych » FAQ - Program Ochrony Kupujących

Jak złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa?

Zawiadomienie możesz złożyć na najbliższym komisariacie Policji lub jednostce prokuratury właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania. Najlepiej zrobić to osobiście – opowiadając funkcjonariuszowi Policji o zdarzeniu lub składając zeznanie w formie pisemnej.

Masz też prawo wysłać zawiadomienie pocztą, złożyć je telefonicznie lub wysyłając e-mail. W takim przypadku trzeba się jednak liczyć z wydłużeniem całej procedury – np. przez wezwanie do złożenia dodatkowych zeznań.

Policjant lub pracownik prokuratury ma obowiązek przyjąć od Ciebie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, bez względu na kwotę transakcji za pomocą PayU. W ciągu 30 dni od daty przyjęcia zawiadomienia Policja lub prokuratura powinna dostarczyć Ci potwierdzenie lub odmowę wszczęcia dochodzenia/śledztwa. W przypadku odmowy nie możesz ubiegać się o rekompensatę w ramach Programu Ochrony Kupujących PayU.

Jakich informacji będzie wymagała Policja lub prokuratura?

Najczęściej do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wystarczą następujące informacje:

 • numer oferty,
 • login oraz dane Sprzedającego, także teleadresowe,
 • numer rachunku bankowego, na który została dokonana wpłata.

Warto jednak przekazać możliwie najwięcej szczegółów transakcji oraz dokładnie opisać sytuację. W tym celu wydrukuj i dostarcz Policji lub prokuraturze:

 • potwierdzenie przelewu/wpłaty na rachunek Sprzedającego,
 • otrzymanego od PayU e-maila potwierdzającego zawarcie transakcji – gdzie widoczne będą dane Sprzedającego,
 • korespondencję ze Sprzedającym, jeśli miała miejsce,
 • treść strony oferty.

Co zrobić kiedy Policja lub prokuratura nie dostarczyła decyzji w wymaganym czasie?

Jeśli Policja lub prokuratura nie dostarczyła Ci decyzji o wszczęciu lub odmowie wszczęcia dochodzenia/śledztwa w ciągu 30 dni od daty złożenia zawiadomienia o przestępstwie, skontaktuj się z nami. Wspólnie ustalimy najlepsze rozwiązanie w takiej sytuacji.

Jakie dokumenty są potrzebne po akceptacji wniosku przez PayU?

W przypadku akceptacji Twojego wniosku o rekompensatę poprosimy Cię o przesłanie następujących dokumentów:

 • kserokopię stron dowodu osobistego z numerem i serią, numerem PESEL oraz adresem zameldowania,
 • kserokopię postanowienia o wszczęciu dochodzenia/śledztwa, należy wysłać listem poleconym na adres korespondencyjny PayU (PayU SA, ul.Mokotowska 1, 00-640 Warszawa) z dopiskiem Program Ochrony Kupujących PayU.

Na skompletowanie i przesłanie dokumentów masz 90 dni, liczonych od momentu akceptacji Twojego wniosku przez PayU. Szybkie dostarczenie wymaganych dokumentów przyspieszy ewentualną wypłatę rekompensaty.

Na jaki adres mam wysłać dokumenty?

Po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów wyślij je listem poleconym na adres:

POK PayU SA 
ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa

Jaka jest maksymalna kwota rekompensaty?

Możesz odzyskać nawet 10 000 PLN – to maksymalna kwota rekompensaty, jaką wypłacamy w ramach Programu Ochrony Kupujących. W przypadku, gdy nie otrzymasz towaru przysługuje Ci zwrot w wysokości 100% jego ceny. W sytuacji, kiedy przedmiot znacząco odbiega od opisu, odzyskasz 50% zapłaconej za niego kwoty. Dodatkowo PayU zwraca koszty dostawy do wysokości 100 PLN.

Jakie towary i usługi są wyłączone z POK?

Z Programu Ochrony Kupujących wyłączone są:

 • bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe,
 • towary dostępne wyłącznie na nośnikach elektronicznych lub przeznaczone do odczytu na nośnikach elektronicznych,
 • kupony nabyte w ramach zakupów grupowych uprawniające do nabycia lub stanowiące podstawę nabycia towarów lub usług po obniżonej cenie lub towarów i usług, które nie podlegają zwrotowi na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Transakcja, którą chciałbym zgłosić do Programu Ochrony Kupujących, została dokonana na portalu Allegro.pl. Dlaczego nie mogę ubiegać się o rekompensatę za poniesioną stratę?

Zgodnie z §4 pkt.11 Regulaminu Programu Ochrony Kupujących nasz program nie obejmuje towarów nabytych w sklepach internetowych lub za pośrednictwem internetowych platform handlowych, które uczestniczą lub posiadają własne programy ochrony kupujących organizowane na podobnych zasadach jak określone w niniejszym Regulaminie.

Portal Allegro.pl posiada własny Program Ochrony KupującychZachęcamy zatem do zgłoszenia problemu bezpośrednio do Allegro.

 

dla urządzeń mobilnych