Tradycjonaliści, Świadomi, Zaradni – Polacy kontra ich własne pieniądze
Marta Siekierska

Łączy nas chęć kontrolowania swoich finansów i niechęć do pożyczania pieniędzy oraz inwestowania. A co nas dzieli? Zobaczcie, co Polacy robią ze swoimi pieniędzmi

W ekonomii codziennego życia jest jedna rzecz, która znacząco różni wiele grup Polaków. To stosunek do pieniędzy. W jaki sposób je wydajemy, oszczędzamy czy inwestujemy zależy w dużej mierze od wykształcenia, wieku, miejsca zamieszkania, a także płci.

Na zlecenie PayU eksperci z firmy badawczej ARC Rynek i Opinia zbadali podejście Polaków do kwestii finansowych. Obraz, jaki się rysuje, jest nawet bardziej optymistyczny, niż nasza obiegowa opinia o rodakach. Choć dokładnie połowa zamartwia się własną sytuacją finansową, staramy się ją poprawiać przez kontrolowanie stanu wydatków oraz zaradność i przedsiębiorczość:

  • 69 proc. kontroluje dokładnie stan swoich pieniędzy i oszczędności

  • 56 proc. zawsze wykorzystuje okazje, w których można zarobić jakieś pieniądze

  • 52 proc. oszczędza pieniądze na czarną godzinę

Z drugiej strony, wykazujemy się wielką ostrożnością jeśli chodzi o pieniądze:

  • 13 proc. chętnie podejmuje ryzyko inwestując swoje pieniądze

  • 27 proc. przyznaje się do częstych zakupów pod wypływem impulsu

Chociaż zaledwie co trzeci badany przyznaje, że interesuje się gospodarką i ekonomią, to jednak chętnie korzystamy z nowinek technologicznych i nowoczesnych metod płatności (52 proc.). Tylko 27 proc. ankietowanych deklaruje wierne przywiązanie do „żywej gotówki”.

Jak odpowiadali ankietowani w raporcie „Postawy Polaków wobec finansów i technologii internetowych”?

Trzy typy finansowe Polaków

To, jak rodacy oszczędzają i inwestują pieniądze, jak oceniają swoją sytuację materialną czy jaki jest stan ich wiedzy na temat ekonomii i gospodarki, pozwala wydzielić trzy charakterystyczne grupy: Tradycjonalistów, Świadomych oraz Zaradnych.

Tradycjonaliści – to najczęściej mężczyźni po 45 roku życia, gorzej wykształceni, niezadowoleni ze swojej sytuacji materialnej. Raczej nie inwestują pieniędzy i nie interesują się ekonomią oraz gospodarką. Rzadziej od innych odkładają pieniądze i mimo trudności finansowych, nie chcą ich pożyczać od znajomych. Tradycjonaliści to najliczniej reprezentowana grupa – stanowią 46 proc. społeczeństwa.

Świadomi – to przeważnie osoby przed 35 rokiem życia, dobrze wykształcone, pracujące na etacie i określające swoją sytuację materialną jako przeciętną. Na tle ogółu charakteryzują się sporą wiedzą z zakresu ekonomii i gospodarki, a także tym, że przywiązują dużą wagę do swoich finansów. Chętnie korzystają z możliwości dodatkowego zarobku i odkładają pieniądze na czarną godzinę. Raczej nie mają oporów przed korzystaniem z nowych form płatnością. Wśród badanych stanowią 45 proc.

Zaradni – tę grupę najczęściej stanowią pochodzące z mniejszych miejscowości kobiety – przed trzydziestką, nadal uczące się, lub starsze, dorabiające na części etatu. Charakteryzują się tym, że kontrolują swoje pieniądze, starają się odkładać je na czarną godzinę, ale też nie boją się sięgać po wsparcie finansowe rodziny lub znajomych. Najczęściej nie dysponują wiedzą ekonomiczną i nie mają preferencji odnośnie form płatności. Stanowią tylko 11 proc. wśród ankietowanych.

Oszczędzamy, ale nie inwestujemy

Z raportu przygotowanego na zlecenie PayU wyraźnie wynika, że Polacy chętniej oszczędzają posiadane środki, niż je inwestują. Odkładać pieniądze stara się 64 proc. z nas, ale chęć ich inwestowania deklaruje już tylko 26 proc. badanych.

Najpopularniejszym celem oszczędzania są zapasy na czarną godzinę – środki, które mogą pomóc w kryzysowych momentach, odkłada 45 proc. badanych. 28 proc. ankietowanych zbiera pieniądze na wakacje lub podróże. 26 proc. - na remont mieszkania bądź domu. Co czwarty Polak chce po prostu mieć więcej pieniędzy. Większość z nas oszczędza środki na rachunku bankowym (konto oszczędnościowe lub ROR – 64 proc.). Rzadziej korzystamy z lokaty bankowej (36 proc.). Tylko co trzeci z nas trzyma gotówkę w domu (34 proc.).

Co ciekawe, oszczędnościowe i inwestycyjne cele Polaków znaczącą się od siebie nie różnią. Najchętniej inwestujemy pieniądze po to, aby mieć środki na czarną godzinę (46 proc.), by mieć ich po prostu więcej (35 proc.) albo żeby wykorzystać pomnożone zasoby na wakacje lub podróż (27 proc.). 26 proc. z nas inwestuje również z myślą o swojej emeryturze.

***

Raport „Postawy Polaków wobec finansów i technologii internetowych” został opracowany przez firmę badawczą ARC Rynek i Opinia na zlecenie PayU. Badanie zrealizowano na próbie N=1011 Polaków. Zebrana próba jest ogólnopolska, reprezentatywna pod względem płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.

Fotografia otwarciowa: CC by Pixabay