Skontaktuj się z nami

adres PayU w Poznaniu

Adres

PayU S.A.

Główna siedziba (dane do faktury):

ul. Grunwaldzka 186

60-166 Poznań

NIP: 779-23-08-495

pomoc PayU_symbol

Pomoc

Użyj formularza

Twoje pytanie szybciej trafi do właściwej osoby

telefon do PayU

Kontakt

+48 61 628 45 05

(dni robocze: 8:00-20:00)

Wyślij wiadomość

biuro handlowe PayU

Biuro handlowe

Al. Jana Pawła II 22

00-133 Warszawa

PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.