Wybór kraju

Wybór kraju

Pliki do pobrania

Regulaminy i materiały informacyjne.
Materiały informacyjne do pobrania

Kliknij tutaj

 

Regulamin świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem integratora

Kliknij tutaj

Regulaminy
  
Załącznik do Regulaminu nr 3 - Znak towarowy spółki PayU oraz znaki towarowe instytucji pośredniczących – wytyczne do stosowania
Regulamin usługi płatności elektronicznych
Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU
Regulamin Programu Ochrony Kupujących
Regulamin Usługi mTransfer mobilny
Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU
Regulamin usługi PayU Express
Regulamin usługi konto PayU dla Kupujących

Pages