Wybór kraju

Wybór kraju

Pliki do pobrania

Regulaminy i materiały informacyjne.
Materiały informacyjne do pobrania

Kliknij tutaj

 

Regulamin świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem integratora

Kliknij tutaj

Regulaminy
  
Zbiór Wymagań oraz zaleceń dotyczących usługi Płatności cyklicznych
Wniosek o zmianę numeru rachunku bankowego
Załącznik nr 2 do Regulaminu Systemu
Załącznik nr 1 (lista rodzajów dóbr i usług wyłączonych z obrotu)
Regulamin usługi płatności kartami płatniczymi
Wymagania oraz zalecenia związane z usługą PayU Express
Regulamin Prawdziwe Raty 0%

Pages