Wybór kraju

Wybór kraju

Pliki do pobrania

Regulaminy i materiały informacyjne.
Materiały informacyjne do pobrania

Kliknij tutaj

 

Regulamin świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem integratora

Kliknij tutaj

Regulaminy
  
Wytyczne bezpieczeństwa dot. przetwarzania danych płatniczych
Zbiór Wymagań oraz zaleceń dotyczących usługi Płatności cyklicznych
Wniosek o zmianę numeru rachunku bankowego
Załącznik nr 2 do Regulaminu Systemu
Załącznik nr 1 (lista rodzajów dóbr i usług wyłączonych z obrotu)
Regulamin usługi płatności kartami płatniczymi
Wymagania oraz zalecenia związane z usługą PayU Express
Regulamin Prawdziwe Raty 0%
Wzór umowy z Akceptantem

Pages