Login

Wybór kraju

Wybór kraju

Pliki do pobrania

Regulaminy i materiały informacyjne.
Materiały informacyjne do pobrania

Kliknij tutaj

 

Regulamin świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem integratora

Kliknij tutaj

Regulaminy
  
Załącznik nr 1 (lista rodzajów dóbr i usług wyłączonych z obrotu)
Regulamin usługi konto PayU dla Kupujących

Pages