Login

Wybór kraju

Wybór kraju

Pliki do pobrania

Regulaminy i materiały informacyjne.
Materiały informacyjne do pobrania

Kliknij tutaj

 

Regulamin świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem integratora

Kliknij tutaj

Regulaminy
  
Załącznik nr 1 (lista rodzajów dóbr i usług wyłączonych z obrotu)
Regulamin usługi konto PayU dla Kupujących
#eCommerce10 - Poradnik cz.1
Wymagania i zalecenia związane z usługą PayU Express
Wytyczne bezpieczeństwa dot. przetwarzania danych płatniczych
Zbiór Wymagań oraz zaleceń dotyczących usługi Płatności cyklicznych
Regulamin Systemu PayU obowiązujący od dnia 14.10.2016
Załącznik nr 2 do Regulaminu Systemu obowiązujący od dnia 14.10.2016

Pages