PayU oferuje najskuteczniejsze płatności

Polityka prywatności na Facebooku

Zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji w ramach korzystania ze stron internetowych PayU w ramach portalu społecznościowego Facebook. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami. Zależy nam, abyś wiedział, jakie Twoje dane pozyskujemy i w jaki sposób je przetwarzamy.

Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z formularza kontaktowego PayU udostępnionego w portalu społecznościowym Facebook („Formularz”) 2. Administratorem danych osobowych podanych w ramach Formularza tj. podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania tych danych jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

Jakie dane i w jaki sposób zbieramy?

1. Podczas wypełniania Formularza prosimy o podanie następujących danych („Dane osobowe”):

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu

2. Zbieramy tylko informacje dobrowolnie podane przez użytkowników w ramach Formularza. Podanie tych danych jest konieczne do zrealizowania celu, który opisaliśmy poniżej.
3. PayU przetwarza dane osobowe przekazane przez użytkowników w ramach Formularza w celu skontaktowania się z użytkownikiem i przedstawienia mu oferty świadczenia usług przez PayU.

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

1. PayU przetwarza dane osobowe przekazane przez użytkownika w ramach Formularza zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, na podstawie zgody, której użytkownik udzielił wypełniając Formularz.
2. Po nawiązaniu z PayU współpracy, zasady przetwarzania Danych osobowych użytkownika będzie określać zawarta z PayU umowa.
3. Dane osobowe mogą zostać przekazane współpracującym z PayU agencjom w celach kontaktu z użytkownikiem w imieniu PayU oraz dostawcom narzędzi do e-mail marketingu– zgodnie z funkcjami określonymi w wypełnionym przez Formularzu.
4. W przypadku przekazania Danych osobowych wspomnianym podmiotom trzecim, dokładamy największych starań, by zapewniły one bezpieczeństwo danych, podjęły wszelkie działania w celu ochrony danych przed nienależytym wykorzystaniem i korzystały z danych w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych i jakie masz uprawnienia?

PayU zapewnia użytkownikom prawo dostępu do treści Danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, użytkownik, którego dane osobowe dotyczą ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy PayU zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez PayU danych osobowych innemu niż PayU administratorowi danych. Chcąc skorzystać z powyższego uprawnienia użytkownik powinien skontaktować się z PayU kierując wiadomość na adres help@payu.pl

Zmiany polityki prywatności

Zmiany niniejszej Polityki Prywatności zostaną opublikowane na niniejszej stronie.