PayU oferuje najskuteczniejsze płatności

Regulaminy i materiały informacyjne

Dla sprzedających, kupujących i partnerów

Dla sprzedających

Załącznik nr 1 (lista rodzajów dóbr i usług wyłączonych z obrotu)
Pobierz
Załącznik nr 2 do Regulaminu Systemu
Pobierz
Załącznik do Regulaminu nr 3 - Znak towarowy spółki PayU oraz znaki towarowe instytucji pośredniczących – wytyczne do stosowania
Pobierz
Regulamin usługi płatności elektronicznych
Pobierz
Wzór umowy z Akceptantem
Pobierz
Wytyczne do umowy z Akceptantem
Pobierz
Wytyczne bezpieczeństwa dot. przetwarzania danych płatniczych
Pobierz
Regulamin usługi płatności kartami płatniczymi
Pobierz
Wysokość opłaty Interchange
Pobierz
Zbiór Wymagań oraz zaleceń dotyczących usługi Płatności cyklicznych
Pobierz
Regulamin usługi PayU Express
Pobierz
Wymagania oraz zalecenia związane z usługą PayU Express
Pobierz
Regulamin Usługi mTransfer mobilny
Pobierz
Przewodnik po elementach strony sklepu
Pobierz
Obsługa Panelu Menadżerskiego
Pobierz
Wymagania i zalecenia dla usługi Link do płatności
Pobierz
Metody płatności w PayU
Pobierz
Poradnik „User Experience w sklepie”
Pobierz
Poradnik projektu eCommerce10
Pobierz
Poradnik „User Experience w sklepie” w języku czeskim
Pobierz
Poradnik „User Experience w sklepie” w języku rosyjskim
Pobierz
Poradnik „User Experience w sklepie” w języku rumuńskim
Pobierz
Poradnik „User Experience w sklepie” w języku tureckim
Pobierz
Regulamin usługi Google Pay
Pobierz
PCI DSS AoC - PayU Polska 2019
Pobierz

Dla kupujących

Regulamin Pożyczki 0% w ramach Rat PayU
Pobierz
Regulamin usługi pośrednictwa pożyczkowego PayU
Pobierz
Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU
Pobierz
Regulamin usługi konto PayU dla Kupujących
Pobierz
Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU
Pobierz
Regulamin Usługi PayU Express
Pobierz
Regulamin zasilania kont telefonicznych
Pobierz
Zasady usługi „Finansowanie na OTOMOTO” oraz Regulamin „Wiosennej promocji”
Pobierz

Dla partnerów

Regulamin świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem integratora
Pobierz
Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem integratora
Pobierz
Załącznik nr 2 do regulaminu świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem integratora
Pobierz
Załącznik nr 3 do regulaminu świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem integratora
Pobierz