Zamawiasz w sieci usługi? Zobacz, jakie masz prawa
Magdalena Parys

Niezależnie od tego czy kupujesz buty, komputer, czy zawierasz umowę ubezpieczenia albo otwierasz rachunek bankowy przez Internet, zawsze możesz od nich odstąpić

Planujesz założyć bloga, szukasz witryny internetowej i znajdujesz odpowiednią – do czasu, gdy trafiasz na domenę atrakcyjniejszą cenowo i wizualnie. Zgodnie z prawem przysługuje Ci  prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, czyli po prostu zwrot.

Co należy zrobić?

Składasz pisemne oświadczenie w terminie 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowySprzedawca ma obowiązek je przyjąć i zwrócić Ci wpłaconą kwotę, jednak pod pewnymi warunkami.

Jeżeli zamówiona przez Ciebie usługa – np. projekt strony www – zostanie wykonana w całości przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia, wówczas tracisz możliwość rezygnacji ze świadczonych usług. Sprzedawca internetowy musi jednak poinformować Cię, że pełne wykonanie usługi będzie skutkowało utratą prawa do odstąpienia od umowy, a także mieć Twoją zgodę na rozpoczęcie założenia strony www. Szukaj wobec tego na stronie sprzedawcy informacji o treści:

„Niniejszym zamawiam natychmiastowe wykonanie umowy o świadczenie usług i przyjmuję do wiadomości, że utracę przysługujące mi prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy o świadczeniu usług”. Brak jakiejkolwiek informacji o prawie do odstąpienia od umowy działa na Twoją korzyść – wówczas okres na odstąpienie od umowy ulega automatycznemu wydłużeniu o 12 miesięcy.

Inne obostrzenia

Od umowy „usługowej” zawartej na odległość nie możesz również odstąpić w wypadkach:

1. umów dotyczących instrumentów rynku pieniężnego (zbywalnych papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, sprzedaży papierów wartościowych z zobowiązaniem do ich odkupu oraz terminowych operacji finansowych);

2. umów ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż 30 dni.

Odstąpienie od umowy, która jest w trakcie realizacji

Sytuacja komplikuje się, jeżeli przed upływem terminu do odstąpienia od umowy usługa zaczęła już być wykonywana. Nadal masz  prawo zrezygnować z tej usługi, natomiast przedsiębiorca może zażądać zapłaty ceny za usługę, która rzeczywiście została wykonana. Pod warunkiem, że wcześniej zostałeś odpowiednio poinformowany o zasadach odstąpienia.

Prawo do odstąpienia od umowy jest bardzo istotne dla konsumentów, gdyż daje im możliwość przemyślenia zakupu.
 

***
Fotografia otwarciowa: © Jakub Jirsak/Fotolia, dodatkowa ilustracja: © Andrey Popov/Fotolia